Потребителски кредити

Бърз кредит от банки

Posted

Търсите бърз потребителски заем от банка и се чудите, коя е най-подходяща?

Какво предоставя банковият заем?

заем

За разлика от бързите онлайн кредити от небанкови институции, заемите от банки остават единствено домейн на банките. Този вид споразумение се основава на Закона за банките, който определя правата и задълженията на двете страни по сделката.

Съгласно неговите разпоредби заемът е пасив, при който банката превежда на кредитополучателя фиксирана сума, която той се задължава да отпусне за целта, посочена в договора. Документът трябва да съдържа и разпоредби относно условията за погасяване на заема, като дата на погасяване, вноски и лихви, както и всякакви такси и  комисионни.

КАНДИДАТСТВАЙ

Договорът за заем трябва да бъде оформен в писмена форма

Независимо дали сумата е малка или голяма, договорът за заем винаги трябва да се прави под страх от невалидност. Не е допустимо да се правят устни договорености, така че всички трябва да бъдат отразени в конкретните клаузи на договора.

Няма да намерите безплатен кредит

Лихватаа по заема е отговорност на кредитополучателя. В случай на банков кредит лицето, което отива в банката, трябва да вземе предвид начисляването на лихви, което може значително да увеличи крайната сума за погасяване. Договорите за кредит обикновено се свързват с по-строги ограничения върху финансовата сигурност на интересите на банката. Най-популярни са ипотеките, които са най-популярното обезпечение на банковите заеми.

Банковия и небанковият кредит са два различни финансови механизма, които обикновено не са подходящи за едни и същи инвестиции.

За да вземете банков заем, трябва да следвате класическата процедура: да отидете в банката и да изберете най-добрия продукт според вашите изисквания.

Ако искате да заобиколите тази тромава процедура, която понякога изглежда така, сякаш никога няма да свърши, можете да вземете онлайн заем от кредитна компания.

Заем от небанково дружество?

Трябва също така да се има предвид, че небанковите финансовите институции са 100% юридически лица, т.е. лицензирани фирми, които работят легитимно, съгласно разпоредбите на Българската Народна Банка. Тяхната дейност е урегулирана и в нея няма нищо съмнително, в договорите нямат скрити клаузи и „подводни камъни“.

Може да кандидатстване като попълните вашите данни в страница ни за заявки!
Становище се дава от 12 до 24 часа от момента на кандидатстването.
Сумата се изплаща в брой в офиса
През нашия сайт можете да направите само заявка за кандидатстване, Вашата заявка е подадена към напите партньори, които ще се свържат с вас само при одобрение!