Бърз кредит

Бърз кредит по телефона

Posted
бързи кредити по телефона

Бързи онлайн кредити по телефона

Видовете кредити, за които се кандидатства от мобилни устройства, се отличават с малки суми и кратка продължителност на погасителния период. Можете да удължите първоначалния период на плащане, ако се налага, но ще е необходимо да платите малка комисионна. Рискът от злоупотреби към небанковите институции е по-висок, ето защо те се застраховат с по-висок лихвен процент в сравнение с банките.

Какви са възможностите за бърз и навременен телефонен кредит?

Всеки може да получи такъв кредит, кандидатствайки чрез попълване на формуляр или обаждайки се на избраната кредитна институция. Най-важният фактор, влияещ върху действителната стойност на годишния процент на разходите е периодът на погасяване. Колкото по-дълъг е периодът, толкова по-ниска е стойността на вноската и поради това заемодателите имат вноска с най-ниска стойност за най-дългия кредитен период.

Вие сте български гражданин от 18 до 65 г. и имате нужда от свежи инстантни пари по телефона?

Обикновено за небанков кредит се нуждаете само от лична карта. Разбира се, има и ситуации, при които кредитната институция може да изиска други документи, така че преди да кандидатствате за такъв кредит, е препоръчително да проверите всички документи, необходими за получаване на парите по заема възможно най-бързо.

Като цяло банките начисляват редица такси и комисионни, което затруднява сравняването на заемите. Когато сравняваме няколко небанкови заема, трябва да се погрижим те да са за подобен период от време (в противен случай рискуваме да се объркаме и всъщност да стигнем до сравняване на две диаметрално противоположни неща).

Освен това лихвата може да бъде фиксирана или променлива. В случай на фиксирани лихви нещата са прости. За променливите лихви ГПР се изчислява по лихвения процент в момента на отпускане на заема. Това ще се промени според развитието на пазарните индекси, което означава, че общата сума на плащането в края на кредита ще бъде различна от първоначално изчислената.