Полезно

Фактори, оказващи влияние при определяне на риска при одобрение за кредит

Posted

Доста често хора, кандидатстващи за кредит, с изненада разбират, че не са одобрени, въпреки че имат стабилни доходи и добра кредитна история. Факторите, определящи дали на даден кандидат ще бъде отпуснат заем или не, включват, но не се ограничават до размер на заема, срок за неговото погасяване, платежоспособност на кандидата, други задължения, коректност при изплащане на дължимите вноски. Съществува още един определящ фактор, който обаче в повечето случаи остава скрит за кандидата, а именно нивото на риск при отпускане на кредит. Ако кредитната институция прецени, че вие имате високо ниво на риск, най-вероятно няма да получите кредитиране, независимо, че отговаряте на всички условия и сте съгласни да плащате по-висока лихва.


Съществуват няколко фактора, които определят нивото на риска при кандидатстване за кредит. Запознайте се с тях, за да можете да вземете необходимите мерки, благодарение на които ще можете да увеличите шанса си за отпускане на заем.

 1. Кредитна история
  Кредитната история включва информация за предишни заеми, изтеглени от банки и други видове кредитни институции. Кредитната история показва дали сте редовен платец, дали имате просрочени плащания или внасяте месечните суми по вашия кредит редовно и навременно. Доста често липсата на кредитна история също оказва влияние върху нивото на риска, тъй като кредиторът няма възможност да проследи ваши минали плащания.
 2. Вид и размер на вашите доходи
  Размерът на вашите месечни доходи е един от основните критерии за отпускане на изгоден кредит, но техният вид също има голямо значение. Много кредитни институции отказват да разглеждат кандидатури на лица, които имат неофициални доходи. Имайте предвид, че размерът на вашите доходи трябва да бъде достатъчно голям, за да можете безпроблемно да плащате месечните вноски и в същото време да разполагате със средства, за да покривате вашите ежедневни нужди.
 3. Вид на имота, предлаган като обезпечение
  Банковите институции разграничават три вида имоти: жилищни, бизнес и специфични имоти. Като специфични се определят всички имоти, чието използване е свързано с някаква специфика, например имот, върху който има построена бензиностанция. Интересът към подобни специфични имоти е по-нисък, което означава, че биха били продадени по-трудно, ако възникне такава нужда. Бизнес имотите включват офиси, магазини, производствени помещения и др., като те могат да обезпечат между 60 и 90% от вашия кредит. Жилищните имоти се разделят на три подвида: къщи, тухлени апартаменти и панелни апартаменти, като всеки от тях има различни степен на обезпечение на заема.
 4. Спешна нужда от финансиране
  Обикновено колкото по-спешна е нуждата от нуждата от пари на заем, толкова по-високи ще бъдат предложените лихви. Спешната нужда от свежи пари показва на кредитора, че не управлявате успешно вашите финанси, независимо дали става въпрос за вашия семеен бюджет или бизнес капитали. Това автоматично увеличава риска от отпускане на кредит. В случай на одобрение, отново ще ви бъдат предложени значително по-високи лихви.