Полезно

Изчистване на кредитна история – стъпка по стъпка!

Posted
Как да изчистим кредитна история и да започнем на нула!

Как да изчистим кредитна история и да започнем на нула!

Отрицателното досие е обратим процес, защото е възможно да се осъществи изчистване на лошо цкр. Какви действия трябва да предприемете, за да имате отново добро минало, когато кандидатствате за заеми от банкови и небанкови финансови институции?

Изчистване на лоша кредитна история

Появата в регистъра на длъжниците е феномен, който съпътства нашата кредитна история. В някои случаи може да ни се наложи изчистване на кредитното досие. Влошената кредитна история е едно от най-притеснителните явления, особено за младите хора, които планират да кандидатстват в близко бъдеще, например за заем за закупуване на апартамент. Вписването в Централния кредитен регистър може не само да повлияе неблагоприятно върху лихвата на потенциалния кредит, размера и др. Дори в някои случаи, заемодателят може да реши да откаже да разгледа заявлението за кредит.

Вашият дълг може да бъде продаден и на външна компания. Но дали това, че смените кредитора ще ви помогне да подобрите статута си в кредитонто ви досие? Добре е да се помни, че новият собственик на дълга може да актуализира информацията за дълга по това време, защото в този случай е променен само кредиторът.

ЦКР е създаден с цел да улесни обмена на информация между субектите, които имат интерес от кредитирането. Регистърът събира и осигурява достъп до кредитната история на лицата, подаващи заявления не само до банки и кредитни съюзи. ЦКР отчита както положителни, така и отрицателни записи относно изплащанията на осигуровки, сметки, такси, абонаменти, наеми и други.

Икономическият Регистър се фокусира върху наблюдението на длъжниците, играещи роля на орган за поръчки. Функционирането на ЦКР улеснява процеса на погасяване на дълговете. Поради широкия обхват на субекта, упълномощен да предоставят информация за задълженията на хората, той изпълнява функцията на най-важният лакмус, на базата на който заемодателите преценяват дали да отпускат на едно физически или юридическо лице заем или не, какъв да бъде размера, маржа и т.н. След погасяването на задължението, трябва да изминат пет години и чак тогава то се премахва от базата данни на ЦКР.