Полезно

Как да се свържа с ЦКР / Централния кредитен регистър

Posted
Централния кредитен регистър

Как да се свържа с Централния кредитен регистър (Публичен кредитен регистър)

Интересува ли ви как да се свържете с ЦКР?

заем

Вижте нашите съвети за това как да осъществите контакт и какво да правите при взаимодействие с тази институция за кредитен мониторинг в България.
ЦКР е една от институциите, към която се отнасят не само банките и небанковите институции, а и физическите и юридическите лица, кандидатстващи за заем.
За физически лица трябва да се използват данните по лична карта, за да се извърши справка по вашето ЕГН, а юридическите лица я правят по БУЛСТАТ. Цялата информация, може да намерите тук.

КАНДИДАТСТВАЙ

Как мога да разбера дали съм вписан в ЦКР?


Всеки български гражданин може да поиска данни за неговото положение от ЦКР, като изпрати заявление. Ако е чрез писмо се адресира безплатно веднъж годишно и се изпраща на адрес Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София.
Управление „Банково”, Дирекция „Банкова политика”, Отдел „Централен кредитен регистър”. Важно е да се отбележи адрес за обратна връзка, на който ще не получи справката. Впоследствие всяка заявка за онлайн запитване на кредитно бюро се таксува с 10 лв. за всяко следващо заявление.
Вторият начин е да се изпрати онлайн запитване.

КАНДИДАТСТВАЙ

Как се получава справка по електронен път от ЦКР за физически лица?


От 01.01.2021 г. справка от ЦКР може да получат граждани, което разполагат с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), получено от регистриран доставчик на такъв вид услуги на основание Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Получен от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги КУКЕП е необходимо да съдържа ЕГН-то на потребителя.

Всеки може да получи достъп до услугите за сравнение на оферти в нашата платформа. Разгледате вариантите за получаване на кредити „с лоша кредитна история“. Разберете какви заеми онлайн може да теглите, дори ако сте „лош платец“ и кандидатствайте с бутона Заяви.

КАНДИДАТСТВАЙ