Бърз кредитПолезно

Кредити за пенсионери

Posted
кредит за пенсионери

Търсите кредити за пенсионери по възраст!

Условия за заемите за пенсионери?

Категорията на заемите за пенсионери включва всички онези видове заеми, които се отпускат на базата на това, че получавате пенсия. Тази група от банкови и небанкови заеми са адресирани изключително към пенсионерите (независимо от вида на пенсията, която получават). Понастоящем пенсионерите в България получават пенсии от българската държава (те са от особен характер и се отнасят към категориите, работещи в специални условия, пенсии за старост, ранно пенсиониране, частично ранно пенсиониране, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии), както и към хората, които получават частни пенсии (изплащат се от компании, за които са направени незадължителни вноски).

За да се получи заем за пенсионери, трябва да бъдат изпълнени редица условия, както в случаите на заеми, получени от небанкова компания, така и от банкови институции:

– Приемат се само лица, които са в законна пенсионна възраст в България (65 г.) или лица, които въпреки че не отговарят на това условие, се ползват от пенсия (например за инвалидност);

– Статут на пенсиониране – трябва да представите документ, с който доказвате, че получавате пенсия. Това е задължителният подкрепящ документ, изискван от всички компании, които отпускат заеми на пенсионери;

– Гражданство и пребиваване – приемат се само български граждани или жители, които отговарят на горепосочените условия.

Кредити за пенсионери без поръчител

Ако отговаряте на всички тези условия, тогава можете лесно да получите достъп до заеми за пенсиониране и можете да се получите пари, с които да разрешите различни финансови проблеми. В сайтовете за сравнение на бързи кредити в интернет се предлага много богата информация, от която може да разберете повече подробности за това как можете да получите много изгоден заем въз основа на месечната си пенсия.

Когато става въпрос за сумите, които могат да бъдат договорени чрез заем за пенсиониране чрез небанкови институции, те са адресирани както към тези, които се нуждаят от малки суми пари, така и към тези, които искат да вземат заем колкото е възможно повече. Голям плюс е фактът, че не се изисква обезпечение, но нито присъствието на съзаемници. Когато се получава заем за пенсионери от небанково дружество, размерът на кредита не е ограничен по отношение на размера, както в случая с кредитите за пенсионери от банки.