Полезно

Кредитно досие давност

Posted
Кредитно досие давност

Интересува ли ви каква е давността на кредитното досие в ЦКР

заем

Когато имате банков или небанков заем и допуснете просрочие над 30 дни, заемодателят съобщава за това в базата данни на ЦКР. След като влезете в ЦКР, вече ще ви е по-трудно да кандидатствате за банков заем в продължение на 5 години, след което изтича давността. Това означава, че когато имате нужда спешно от пари, не можете да отидете в банката, с която сте работили преди, ако просрочията по вашия банков заем са повече от месец.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са алтернативите ви, ако сте базата данни?

Не се отчайвайте, ако сте получили отказ от банка или кредитна компания. Анализирайте предлаганите на пазара оферти и вижте коя институция има по-либерални условия. Повечето предложения за кредитиране, независимо дали са банка или небанкова финансова институция, също са достъпни онлайн. По този начин няма да е необходимо да пътувате, за да видите коя е най-изгодната оферта и ще свършите съпоставянето на параметрите от комфорта на своя дом.

Какво представлява оценката на кредитната история в ЦКР?

Оценката се прави въз основа на отчет, използван от банкови и небанкови институции в процеса на анализ на всяко едно заявление за кредит. Тази оценка на отчета показва вероятността кандидатът за кредит да изпълни договорните си задължения навреме или напротив, че той е рисков клиент.

Според информацията, предоставена от ЦКР, вашата оценка произтича от статистическия процес, който обработва информацията за кредити, регистрирани в системата на Регистъра, относно всеки субект на данни (кандидат или притежател на кредит).

В заключение, преди да кандидатствате за заем, трябва да вземете предвид доходите, които имате и степента на задлъжнялост (ако имате други заеми / покупки на вноски). Тези два много важни критерия ще тежат много при анализа на кредитното досие.

Ако се нуждаете от пари спешно, може да кандидатствате за бърз онлайн кредит за хора с лошо ЦКР чрез нашата онлайн услуга. Разгледайте списъка и кандидатствайте директно с бутона Заяви.

КАНДИДАТСТВАЙ