Бърз кредит

Кредит срещу залог на автомобил

Posted

Кредитополучателите виждат опасността от теглене на заем срещу залог на автомобили,  страхувайки се че в ситуация, в която не успеят да внесат определената сума в банката, тя ще вземе колата принудително. С други думи, ако клиентът спре да плаща дълговете, тогава кредиторът при всички случаи ще започне да ги събира – ще се обърне към съда и след това ще започне досъдебно производство по изпълнение. Следователно автомобилът или ще бъде отнет от съдия изпълнители, или продаден от финансовия мениджър на клиента. За банката фактът, че прехвърля автомобила като залог, просто опростява процедурата по събиране.

КАНДИДАТСТВАЙ

В допълнение, банките налагат допълнителни изисквания към заложена кола:

  • автомобилът като залог трябва да е в движение и технически изправен;
  • възрастта на автомобила – зависи от банката, например максималната възраст при определена банка може да е 15 години;
  • марка и модел на автомобила;
  • автомобилът е собственост на кредитополучателя – но понякога банките вземат като обезпечение и автомобили на трети страни с тяхно съгласие;
  • не трябва да има тежести върху транспортното средство;
  • клиентът трябва да има всички документи на автомобила – свидетелство за регистрация и паспорт.

Кредитите, обезпечени с автомобили, са алтернатива на банковите заеми

Можете да получите пари за закупуване на автомобил не само от банка, но и от различни финансови организации, както и от така наречените автомобилни заложни къщи. За разлика от банките, заложните къщи дават заеми в размер на 80-90% от пазарната стойност на автомобила. Освен това са необходими само три документа – лична карта на кредитополучателя, документ на превозното средство и удостоверение за регистрация. Ето някои от основните плюсове и минуси на заемите, обезпечени с автомобили.

Предимства

  • Опростена процедура за получаване.
  • Срокът на получаване е от 30 минути до 2 часа.
  • Дори стари автомобили могат да бъдат заложени.
  • Могат да получат такива заеми дори хора с лоша кредитна история.

Недостатъци

Лихвеният процент по заемите от автомобилна заложна къща е по-висок от този при банковите заеми.

В случай на непогасяване на заема заложните къщи могат да използват различни методи за събиране или да продадат дълга на агенциите за събиране на дългове.

Понякога колата може да бъде оставена на специален паркинг, докато дългът бъде изцяло изплатен.

КАНДИДАТСТВАЙ