Ипотечен кредит

Лихви по ипотечни кредити

Posted
Интересувате се какви са лихви по ипотечни кредити

Интересувате се какви са лихви по ипотечни кредити?

заем

За жилищен кредит лихва има много конкретни принципи, които се спазват от заемодателите. Нека разясним някои ключови термини в този аспект – ипотечна лихва, лихвен процент и лихви по жилищни кредити.

Какви са лихвите по ипотечни кредити?

Процесът на избор на ипотечен кредит налага да се обмисли много добре решението за заем, защото този вид ангажимент е свързан с дългосрочно обвързване. Препоръчва се не повече от 20% или 30% от месечния доход да се ангажират с погасяването на кредита, точно за да не стане в определен момент кредитополучателя неспособен да плаща или да попадне във финансова безизходица, когато месечните разходи се увеличат или доходите намалеят. За да бъдат защитени при всяка промяна на българския финансов пазар, потребителите могат да изберат заем с фиксирана лихва за определен срок или дори за целия период на договора за кредит.

КАНДИДАТСТВАЙ

Когато теглим кредит за закупуване на жилище, е добре да се уверим предварително, че изчисляването на лихвата става на базата на публични индекси като например Euribor или Sofibor. В случай на фиксиран лихвен процент е много ясно колко ще трябва да плащате всеки месец, независимо от това как варират междубанковите лихви. Недостатъкът е обаче, че няма да можете да се възползвате от намалението на лихвите през периодите, когато индексът падне.

Следователно лихвените проценти по ипотечните кредити са относителни и имат големи колебания в зависимост от промяната в индекса. Можете да изберете заем с фиксирана лихва за целия срок на договора за кредит и по този начин месечната вноска няма да намалее или да се увеличи, а ще остане постоянна. Също така можете да изберете ипотека с фиксирана лихва само за определен период от изискуемата сума.

Решението как искаме да получим достъп до такава ипотека е само в нашите ръце.