Полезно

Процедура по отпускане на кредит

Posted
Условия и процедура за отпускане на кредит!

Условия и процедура за отпускане на кредит!

заем

Ако кандидатствате за първи път от една фирма, може да поискате отпускане на безлихвен кредит. Той представлява заем, при който плащате толкова, колкото сте получили.

Кандидатствайки за бърз онлайн заем, може да поискате отпускане на кредит без доказване на доход. Кредитните компании изискват един единствен документ и това е лична карта. Те приемат много по-широк диапазон от източници на доходи, в сравнение с банките, които приемат само доход от заплата и пенсия.За отпускане на кредит без трудов договор, не ви е необходимо да представяте документи, доказващи, че работите официално и получавате фиксирана заплата.

КАНДИДАТСТВАЙ

Процедура по отпускане на кредит

Всички заемодатели се опитват да следват практиката на отговорно кредитиране и да не предоставят заеми на тези, които има риск да не им се изплати. Отпускане на кредит за безработни е продукт, който всеки заемодател преценява дали и как да предлага в зависимост от индивидуалния случай.

Трябва да се помни, че кредиторите оценяват всяко онлайн заявление и причините за лошата кредитна история поотделно. Отпускане на кредит при запор и отпускане на кредит при много лоша кредитна история са продукти, които се отпускат най-трудно, но се срещат в практиката.

Условия за отпускане на кредит

Задължителните условия са:

  • Да имате валидна лична карта;
  • Да сте на най-малко на 18 години;
  • Да сте постоянно пребиваващ или с разрешение за постоянно пребиваване в България.

Ето и общите препоръки:

•           Да имате активна банкова сметка в банка, намираща се на територията на РБ;

•           Да имате активен телефонен номер към български оператор;

•           Да имате активен имейл адрес, на който могат да се получават оферти, договори, фактури.

Ако са възникнали обстоятелства, във връзка с които е невъзможно изцяло да изплатите онлайн заема или да направите вноска на определената дата, тогава повечето заемодатели са склонни да ви предложат удължаване на срока на заемите. Това обаче обикновено е платена услуга, включително ако това е първият заем на който се прилагат 0% ставка и безплатна регистрация.

КАНДИДАТСТВАЙ