Ипотечен кредит

Рефинансиране на ипотечен кредит с лоша кредитна история

Posted
Рефинансиране на ипотечен кредит с лоша кредитна история
заем

Ако сте български гражданин и искате небанково рефинансиране или работите в чужбина и имате нужда от пари за заем само с лична карта, то може да получавате финансиране от кредитна компания.

Дори ако ви бъде предложено бързо одобрение за рефинансиране, трябва да помислите предварително, дали имате възможност да върнете парите.

Не дължете повече, отколкото можете да си позволите, и се уверете, че имате надеждни източници на доход, за да плащате вноските.

КАНДИДАТСТВАЙ

Защо банката отказва да ви предложи рефинансиране?

Много българи прибягват до рефинансиране на заем, за да продължат да плащат вноските си.

На българския финансов пазар има голямо разнообразие от оферти, така че преди да вземете новия заем, трябва да обърнете внимание на няколко аспекта.

На първо място, трябва да знаете, че новият заем трябва да бъде по-евтин, т.е. да има по-ниски разходи.

Трябва да се уверите, че ГПР на новия заем е с по-ниска стойност от тази, която сте плащали по стария заем и е фиксирана за целия период.

От друга страна, доходите ви трябва да се поддържат поне на същото ниво, както при първото теглене на заема.

Рефинансиране на ипотечен кредит с лошо цкр

Понастоящем банките са много по-рестриктивни и има възможност те да не приемат вашето заявление за рефинансиране поради много висока степен на задлъжнялост. Има няколко причини, поради които банката не приема вашето заявление за рефинансиране. Неспазването на настоящите условия на избраната банка е основната причина клиентите да не получат рефинансиране.

Ако банката не приеме заявката ви, можете също така да се обърнете към съдлъжници. Освен това трябва да бъдете много внимателни по отношение на комисионните, като най-важните от тях са комисионната за предсрочно погасяване, комисионната за отпускане на новия заем и други такси.

Моментът, в който получавате новия заем, също е много важен и това се дължи на валутния риск, който става очевиден, когато левът се обезцени спрямо тази валута.

Друг аспект, който трябва да се вземе предвид, е общата цена на новия заем, както по време на отпускането, така и в края.

Общите разходи са представени от ГПР, който включва както лихвите, така и свързани с тях такси, комисионни и застраховки.

Колкото по-дълъг е срокът за изплащане, толкова по-ниска е месечната ставка и в този случай в крайна сметка ще платите повече, защото лихвата ще бъде по-висока.