Полезно

Съдействие за кредит

Posted

Търсите съдействие за кредит от банка или финансова компания?

В западните страни има хубава поговорка за банките и банкерите: Банката / банкерът е човекът, който идва да ви даде чадър, когато навън е слънчево и си го иска обратно, когато вали.

Нищо не цени тази поговорка повече от усилията, които трябва да положите, за да получите заем от банка с лошо цкр – тоест, когато е наводнение.

КАНДИДАТСТВАЙ

Как да получа кредит, когато ми отказват?

Какво трябва да направите, за да получите одобрение за кредит срещу процент от банка? Трябва да сте на възраст над 18 години (или дори над 24 години в някои банки), да представите документ за самоличност – лична карта и извлечение по сметка за последните 30 дни или последните 3 месеца, обикновено от банката, в която искате да ви бъдат прехвърлени парите. За попълване на заявлението за кредит ви е необходима лична карта – тъй като за повечето от тези заеми се кандидатства онлайн, не е необходимо да правите копия на личната карта. Ако отговаряте на всички условия не е необходимо да търсите съдействие за отпускане на кредити.

Съдействие за кредит с лошо цкр (и/или запор)

заем

Ако обаче имате влошена кредитна история и искате да получите заем е добре да се обърнете за помощ към лицензирана фирма за съдействие. Не бъркайте съдействието с „уреждане“ и не се доверявайте на такива обяви, особено от частни лица, колкото и обещаващо да ви изглеждат. Експресно съдействие за кредит могат да ви дадат единствено оторизирани специалисти, които могат да изискат такса за консултацията. Ако мислите, че могат да ви помогнат, по-добре платете, защото те ще ви дадат квалифицирана информация и ще подходят индивидуално към вашия случай. Такива има във всички големи градове на страната – София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и други. Ще оценят вашите нужди и възможности, ще ви подкрепят в комуникацията с кредитиращите институции и може да получите от тях пълно съдействие за кредит. Изчистването на вашата кредитна история може да е свързана сдействия насочени къмвнасяне на просрочени задължения, мерки за повишаване на вашата кредитоспособност или дори изтегляне на няколко бързи безлихвени кредити, за да изградите положителна кредитна история на надежден платец.

КАНДИДАТСТВАЙ