Полезно

Кредитно досие давност

Posted on

Интересува ли ви каква е давността на кредитното досие в ЦКР Когато имате банков или небанков заем и допуснете просрочие над 30 дни, заемодателят съобщава за това в базата данни […]

Полезно

Онлайн кредитиране

Posted on

Как да получите oнлайн кредитиране лесно и бързо? Когато имате спешна нужда от бърз заем, фирмите за онлайн кредитиране могат да ви помогнат.Ако се окажете в непредвидена ситуация, знайте, че […]

Полезно

Съдействие за кредит

Posted on

Търсите съдействие за кредит от банка или финансова компания? В западните страни има хубава поговорка за банките и банкерите: Банката / банкерът е човекът, който идва да ви даде чадър, […]

Полезно

Договор за частен заем

Posted on

Какво е договор за частен заем? Вземайки предвид факта, че финансовите институции в България не са държавна собственост, взетият от тях заем е частен заем. По принцип нещата не могат […]

Полезно

Бързи кредити без осигуровки

Posted on

Търсите бърз онлайн заем без осигуровки Какво да направите, ако не работите и се нуждаете спешно от заем? Небанковите финансови институции и техните услуги са точно това, което в момента […]

Полезно

Процедура по отпускане на кредит

Posted on

Условия и процедура за отпускане на кредит! Ако кандидатствате за първи път от една фирма, може да поискате отпускане на безлихвен кредит. Той представлява заем, при който плащате толкова, колкото […]

Бърз кредит

Кредити за пенсионери

Posted on

Търсите кредити за пенсионери по възраст! Условия за заемите за пенсионери? Категорията на заемите за пенсионери включва всички онези видове заеми, които се отпускат на базата на това, че получавате […]

Полезно

Предимства на онлайн кандидатстването за кредит

Posted on

През последните години онлайн заемите придобиха голяма популярност и се превърнаха в един от най-бързите начини човек да кандидатства за кредит. Постоянният напредък на технологиите и широкото им навлизане в […]